Woord van de dag: mores

Nogal wat collega’s zijn na de zomervakantie in een ander team terechtgekomen. Dat is even wennen. “Ik voel me net een stagiaire”, verzuchtte collega C. Haar eerste missie: erachter komen wat de koffiemores op de nieuwe kamer zijn.

Mores is Latijn voor zeden, goede manieren, gebruiken. Het is het meervoud van mos. Het woord is vooral bekend door de uitdrukking ‘iemand mores leren’. Aanvankelijk betekende dat: ‘iemand leren hoe hij zich moet gedragen’. Later kreeg de uitdrukking een grimmiger karakter: iemand stevig terechtwijzen, op z’n donder geven. Bij studentencorpora wordt het woord mores gebruikt voor de regels die binnen het corps gelden.

Bron: Onze Taal